CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG VÀ ĐỔI,TRẢ HÀNG

 1. GIAO HÀNG

Tất cả các đơn đặt hàng từ 10 triệu đồng trở lên đủ điều kiện để được xem xét  giao hàng miễn phí hay không .

– Tất cả các đơn hàng quốc tế được vận chuyển từ Việt Nam bằng bên thứ ba của chúng tôi: DHL, EMS , VNPT … theo gói tiết kiệm và tối ưu chi phí vận chuyển (tối đa khoảng 7 – 30 ngày làm việc).

– Bạn sẽ nhận được các mặt hàng như đơn đặt hàng của bạn tối đa trong vòng 7-30 ngày làm việc sau khi thanh toán được thực hiện đúng như xác nhận của bên thứ ba của chúng tôi: ECOMPAY , EPAY , PAYPAL …

– Phí vận chuyển và thuế xuất khẩu do ROYAL INVESCO chi trả , chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu khách hàng cung cấp sai địa chỉ giao nhận hàng hóa cũng như các thông tin liên quan

– Bạn có thể sẽ nhận được thông báo (email , điện thoại , phần mềm khác ) về lô hàng sau khi đơn hàng của bạn đã được DHL ,EMS chuyển đi. Thông báo sẽ chứa thông tin theo dõi cũng như liên kết để theo dõi trực tuyến gói hàng của bạn . Tuy nhiên việc theo dõi đơn hàng trực tuyến có thể không theo dõi được với các đơn hàng được chuyển theo hình thức vận chuyển tiết kiệm phí của bên thứ 3 như DHL , EMS , VNPT.

– Trong vòng 24 giờ sau khi ký nhận các mặt hàng đã phát hành được giao từ DHL, EMS…người mua  nên đưa ra phản hồi; trong trường hợp không, chúng tôi sẽ đóng trường hợp này là ” ĐÃ HOÀN THÀNH ” và không tiếp nhận và phản hồi cho trường hợp này nữa.

Trong mọi trường hợp (trừ thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh ) , 40 ngày làm việc sau khi hàng hóa  được chúng tôi gửi đi qua bên thứ 3 như DHL , EMS … nếu chúng tôi không nhận được các khiếu nại hoặc các yêu cầu hoàn đổi hàng hóa , chúng tôi sẽ đóng đơn hàng này chuyển trạng thái đơn hàng đã được “Hoàn thành ” và chúng tôi không tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan cho đơn hàng này .

 1. TRẢ LẠI HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

Fujimedicare.com chấp nhận trả lại bất kỳ mặt hàng nào đã mua từ cửa hàng trực tuyến, tùy thuộc vào các điều kiện sau:

 • Bạn phải thông báo cho Fujimedicare.com về ý định trả lại hàng trong vòng 01-03 ngày sau khi ký nhận hàng từ DHL, EMS và vui lòng gửi email phản hồi tới bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi: info@royalmed.vn hoặc gọi cho chúng tôi đến đường dây nóng +84.38.856.8888 để nhận số tham chiếu trả hàng phải có trong phiếu trả hàng; trong trường hợp không, chúng tôi sẽ đóng trường hợp này là Xong và không bao giờ phản hồi cho trường hợp này nữa.
 • Các mặt hàng đổi trả phải được Fujimedicare.com nhận trong vòng 7-10 ngày làm việc. Sau đó, chúng tôi sẽ từ chối bất kỳ khiếu nại nào về các vấn đề này.
 • Mỗi vật phẩm không mong muốn phải được trả lại trong tình trạng giống hệt như điều kiện mà bạn đã nhận được, xác định điều kiện này là mới, chưa cũ, chưa thay đổi; được hiển thị trong bao bì ban đầu của nó với tất cả các giấy tờ được cung cấp.
 • Xin lưu ý: Fujimedicare.com kiểm tra tất cả các sản phẩm để đảm bảo chất lượng ngay lập tức trước khi gửi đi.
 • Tất cả các vật phẩm không mong muốn phải gửi lại: P 416 -418, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, số 68 Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội ,Việt Nam
 • Hàng hóa không mong muốn phải được trả lại bằng phương pháp truy xuất nguồn gốc, đáng tin cậy và được bảo hiểm. Bưu phí trả lại phải được thanh toán trướctất cả hàng hóa trả lại phải được bảo hiểm đầy đủ cho số tiền tín dụng mà bạn mong đợi. Nếu bưu kiện trả lại bị mất mát hoặc hư hỏng, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho các chi phí liên quan đến mất mát hoặc hư hỏng nói trên.
 • Tất cả các mặt hàng sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi hoàn trả hoặc trao đổi. Bỏ qua các lỗi sản xuất ban đầu nếu có liên quan: nếu một mặt hàng bị trả lại bị hư hỏng và cần được tân trang lại, các chi phí liên quan đến bất kỳ sửa chữa và / hoặc tân trang có liên quan nào sẽ được khấu trừ vào bất kỳ khoản hoàn trả nào do bạn.
 • Bạn có thể đủ điều kiện để đổi một mặt hàng nếu bất kỳ hàng hóa không mong muốn nào được trả lại giống hệt như đã nhận. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ROYAL INVESCO không có nghĩa vụ phải đồng ý thực hiện bất kỳ hoạt động trao đổi nào và có quyền coi bất kỳ nỗ lực trao đổi hàng hóa nào chỉ là một sự hoàn trả đơn giản.
 • Việc trả hàng được thực hiện theo những điều này được ghi có vào phương thức thanh toán ban đầu và sẽ được thực hiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận hàng.
 • Phí vận chuyển và thuế nhập khẩu không được hoàn lại.
 1. THÔNG TIN VỀ PHÍ NHẬP KHẨU

Sản phẩm được giao đến một số điểm đến quốc tế có thể phải chịu thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản phí khác do luật pháp địa phương quy định.

Người nhận sản hàng chịu trách nhiệm về tất cả các thủ tục hải quan cho việc xuất khẩu và nhập khẩu của họ và sẽ phải trả bất kỳ khoản phí bổ sung nào, bao gồm thuế nhập khẩu, nhập cảnh hải quan chính thức, thuế, phí và các khoản phí khác. Mọi khoản phí liên quan đến đơn đặt hàng của bạn phải được thanh toán kịp thời để tránh việc trả lại đơn đặt hàng của bạn cho ROYAL INVESCO. Rất tiếc, chúng tôi không thể ước tính các khoản phí này và không thể cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào về các quy trình này.

* ROYAL INVESCO không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ do hải quan gây ra trong

quy trình với các điểm giao hàng quốc tế. Thời gian giao hàng ước tính không bao gồm bất kỳ sự chậm trễ nào như vậy.

* Tổng trọng lượng đơn hàng sẽ được tự động tính khi thanh toán.

ROYAL INVESCO công bố

 

DELIVERY AND RETURN POLICY

1. DILIVERY

All orders of VND 10 million or more are eligible for free shipping consideration or not .

      – All international orders are shipped from Vietnam by third party  DHL, EMS, VNPT… in a way that saves and optimizes shipping costs.. (maximum around 7 -30 working days).

      – The customer will receive the items as your order within maximum 7-30 working days after the payment done properly as confirmed by our third party: ECOMPAY , EPAY , PAYPAL …

      – Shipping fees and export tax are covered by ROYAL INVESCO  , so we are not responsible if the customer provides the wrong delivery address as well as related informations .

      – The customer may receive a shipment notification by ( e-mail  or telephone or other free sofware call msm ) once your order has shipped. The shipment notification will contain the tracking information as well as a link to track your package online. However, online order tracking may not be possible for orders shipped by 3rd party cost-effective shipping methods such as DHL, EMS, VNPT…

      – Within 24 hours  to 3 days after signing the issued items Delivered from DHL,EMS ,The customer should give the feedback; in case of not we will close this case as “COMPLETED ” and never response for this case any more.

     – In all cases (except natural disaster, fire, war), 40 working days after the goods are sent by us via 3rd party such as DHL, EMS … if we do not receive the claim or return requests, we will close this order, change the status of the order “Completed” and we do not accept and resolve related issues for this order .

2. RETURN AND REFUND

We accept the return of any item purchased from the online store, dependent on the following conditions:

      • You must notify Fujimedicare.com directly , of your intention to return an item within 03 days after signed the issue from DHL, EMS receipt and please do not forget to send a feedback email to our Customer Services: fujimedcare@gmail.com or calling us to the hotline +84.38.856.8888 to receive a returns reference number that must be included with the return; in case of not we will close this case as ” DONE ” and never response for this case anymore.

      • The items for return must be received by Fujimedicare.com, within 7-10 working days. After that we will reject any complain about the issues.

      • Each unwanted item must be returned in an identical condition to that in which it was received by you, defining this condition as new, unworn, unaltered; displayed in its original packaging with all supplied papers.

      • Please note: Fujimedicare.com inspects all products for quality assurance immediately prior to dispatch.

      • All unwanted items must be returned to: P 416 -418 , Vietnam Journalist Association Building , 68 Dinh Nghe Street , Cau Giay District , Ha Noi.

      • Unwanted goods must be returned using a traceable, reliable and insured method. The return postage must be pre-paid and all returned goods must be fully insured for the credit amount you expect. Should the return parcel incur loss or damage, you will be liable for the costs associated with said loss or damage.

      • All items will be thoroughly inspected prior to any refund or exchange being made. Disregarding original manufacturing defects where relevant: if an item is returned damaged and is in need of any refurbishment, the costs associated with any relevant repairs and/or refurbishment will be deducted from any refund otherwise due to you.

      • You may be eligible to exchange an item should any unwanted goods be returned in identical as received. However, please note that ROYAL INVESCO is not obliged to agree to make any exchange and is entitled to treat any attempted exchange of goods as a simple return.

      • Returns made in accordance with these credited to the original payment method and will be made within 14 days from receipt of return.

    • Original shipping cost and import/duty taxes are non-refundable.

3. INFORMATION ON IMPORT CHARGES

      Products delivered to some international destinations may be subject to taxes, fees, levies or other charges, which are imposed by local legislation.

      The recipient of the products is responsible for all customs formalities for their export and import, and will be required to pay any additional charges, including import duty, formal customs entry, taxes, levies and other charges. Any charges associated with your order should be paid in a timely manner to avoid the return of your order to ROYAL INVESCO. Unfortunately, we are unable to estimate these charges and cannot offer any assistance on these processes.

      * ROYAL INVESCO cannot be held responsible for delays caused by customs

processes with international destinations. Estimated delivery times exclude any such delays.

      *The total order weight will be automatically calculated at checkout.