V95 MASK , 20pcs / carton box (Price US$15.8 )

360,000

MỨC LỌC KHUẨN BFE>=98% , LỌC BỤI MỊN >=98% . tiêu chuẩn EN 149: 2001 +A1: 2019 ;CE 0477

N95/FFPS STANDARD COMPLAINCE