Combo 20 set V95 Mask -FFP2/N95 Standard (Price US$307)

7,000,000

Tiêu chuẩn FFP2 ,Xuất Đức ( sản xuất theo đơn đặt hàng của công ty Lama Vetriebs GmbH -Germany )