Combo 5 set V95 Mask -FFP2 Standard(Price US$394)

9,000,000

Hiệu lực lọc khuẩn , lọc bụi , Virus particles >= 98% , có thể sử dụng nhiều lần